Organisatie

Mint Thuiszorg is opgericht in 2018 en is actief in de regio Rijnmond. De directie en het management heeft jarenlange ervaring in de thuiszorgbranche. Sinds de oprichting zijn we continue bezig met organisatorische hervormingen om een volwaardige thuiszorgorganisatie in de regio te zijn, zodat onze cliënten met volle tevredenheid over ons en onze dienstverlening kunnen praten in hun omgeving.

Visie & Missie
De thuiszorgbranche is volop in ontwikkeling en daardoor voortdurend aan veranderingen onderhevig. Onze organisatie heeft als visie om in de toekomst uit te groeien tot een kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare thuiszorgorganisatie in de regio met een gezonde bedrijfsvoering om een belangrijke positie te krijgen en te behouden in de lokale markt voor de thuiszorg. Daarnaast willen we onze organisatie beter profileren door een optimaal werkend kwaliteitssysteem in gebruik te nemen en beter samen te werken met andere thuiszorgorganisaties of met overige instanties zoals de gemeenten, zorgverzekeraars, Sociale Verzekeringsbank, brancheorganisaties etc.

Mint Thuiszorg is een regionale thuiszorgorganisatie in Rotterdam die diensten aan zorgbehoevende cliënten levert zoals huishoudelijke en persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding (zowel individueel als in groepsverband) om zodoende het niveau van zorg en welzijn van onze cliënten te vergroten, zoals vastgesteld in het individuele zorgleefplan. Bij het hanteren van onze missie staan de onderstaande normen en waarden voor ons centraal. Deze normen en waarden zijn als belangrijke factoren gekoppeld aan onze dienstverlening.

Integriteit – Bekwaamheid – Professionaliteit – Toegankelijkheid – Respect – Betrouwbaar – Behulpzaam – Kwaliteit

Doelstelling & Strategie
Onze doelstelling is om de cliënten te voorzien in de specifieke zorgbehoefte met inachtneming van onze normen en waarden en conform het kwaliteitssysteem, zodat we de tevredenheid over de organisatie en over de dienstverlening kunnen vergroten.

De organisatie richt zich op het vergroten van het niveau voor zorg en welzijn van haar cliënten in de regio door innovatieve, kwalitatieve en op de behoeften afgestemde diensten te bieden dat aansluit op de toenemende specialistische vraag van de cliënten en hun familieleden.