Klachtenregeling

U heeft een klacht?
Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de verleende zorg aan u of aan een familielid. Vanzelfsprekend doen we er dan alles aan om deze ontevredenheid weg te nemen. Daarom verzoeken wij u om in eerste instantie contact met ons op te nemen om tot een bevredigende oplossing te komen. U kunt het contactformulier gebruiken, maar ook telefonisch of per brief/e-mail ons benaderen met uw klacht. Mochten we onderling niet tot een bevredigend resultaat komen heeft u de mogelijkheid om uw klacht te melden bij een externe klachtenfunctionaris en in uitzonderlijke gevallen bij een externe geschilleninstantie. Wij zijn aangesloten bij een erkende onafhankelijke geschilleninstantie waar u kosteloos gebruik van kunt maken als het zover is.

Wij zijn aangesloten bij de brancheorganisatie vereniging SPOT en gebruiken hun klachtenregeling. Lees de folder van Vereniging SPOT waarin uitgebreid aangegeven is hoe u uw klacht kunt indienen.

Informatiefolder klachtenregeling Ver. SPOT