Huishoudelijke Ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning is een vorm van thuiszorg waarbij professionele hulpverleners bij zorgbehoevende mensen thuis helpen bij het uitvoeren van diverse huishoudelijke taken zoals schoonmaken, opruimen, koken en de was doen. De frequentie van de zorgverlening hangt in grote mate af van de zelfredzaamheid van de aanvrager en zijn/haar verwanten. Huishoudelijke ondersteuning wordt door de gemeente vastgesteld in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Bij administratieve ondersteuning helpen we onze cliënten om hun financiën en administratie op orde te krijgen. Onze specialisten ondersteunen de cliënten zodanig dat ze op termijn volledig zelfstandig hun eigen administratie kunnen bijhouden. Ook deze ondersteuning wordt door de gemeente toegekend in het kader van de WMO.