Disclaimer

Mint Thuiszorg streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, niet actueel of accuraat is.

De op de website verstrekte informatie is van algemene aard en dient niet te worden beschouwd als passend advies of informatie in een concreet geval. In geval van een (bijzondere) vraag met betrekking tot de thuiszorg adviseren wij u daarom contact op te nemen met één van onze medewerkers.

De informatie op deze website en eventueel in andere uitingen van Mint Thuiszorg gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Nederlandse recht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoekers van de website. Behalve voor persoonlijk- en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Mint Thuiszorg.

Mint Thuiszorg stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen en de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan Mint Thuiszorg niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert. Mint Thuiszorg vraagt uw begrip hiervoor.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie voor de bezoekers van deze website. Mint Thuiszorg heeft geen controle over de inhoud van deze websites.

Mint Thuiszorg houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.

Laatst gewijzigd: 22 februari 2019