Diensten

Mint Thuiszorg is actief in de thuiszorgbranche en levert diensten zoals huishoudelijke- en administratieve ondersteuning, (individuele) begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging en verpleging. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor een uitgebreide informatie over onze diensten.

Thuiszorg is per definitie “zorg verlenen op een door u gewenste locatie en zonder verblijf”. Deze zorg is voor mensen die bijvoorbeeld thuis verzorging of verpleging nodig hebben of hulp bij de huishouding. Het doel van zorg zonder verblijf is de cliënt te ondersteunen bij zijn/haar zelfstandigheid. Zorg zonder verblijf wordt gegeven aan ouderen, mensen met een chronische ziekte en mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Zorg zonder verblijf wordt ook geboden aan mensen die net uit het ziekenhuis komen en nog hulp nodig hebben, of aan mensen die in de terminale fase zijn.

Uitsluitingscriteria
Onze thuiszorgorganisatie levert in principe zorg aan iedereen die zorg wenst te ontvangen. Mint Thuiszorg wil op verantwoorde wijze deskundige en professionele zorg bieden binnen de mogelijkheden. Daarom zijn we genoodzaakt om bepaalde uitsluitingscriteria te hanteren.

We verlenen geen zorg aan mensen:
– met ernstige agressieproblemen;
– met actieve psychose;
– met een verslavingsproblematiek;
– met problemen in het schizoïde spectrum;
– met totale desoriëntatie van tijd, plaats en persoon;
– met een ernstige somatische/lichamelijke beperking;
– met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
– die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
– die suïcidaal gedrag vertonen;
– die zorg nodig hebben onder de noemer ‘voorbehouden risicovolle handelingen’. (Dit zijn medische handelingen die onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van een patiënt met zich meebrengen als ze door een ondeskundige worden uitgevoerd.)

Mint Thuiszorg is niet bevoegd om zorg te bieden aan mensen die middelen en maatregelen nodig hebben om een goede kwaliteit van leven te faciliteren.

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Medewerkers in de langdurige zorg gebruiken bij hun cliënten nog vaak vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen worden met goede bedoelingen ingezet, om de cliënten te beschermen tegen gevaar en om de veiligheid van de medewerkers te garanderen. Aan de andere kant beperken de maatregelen de vrijheid van de cliënten en zorgen ervoor dat ze zich minder prettig voelen. Het beleid omtrent vrijheidsbeperkende maatregelen bij Mint Thuiszorg is dat er geen vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast.