Brancheorganisatie

Mint Thuiszorg is lid van de vereniging SPOT. Deze branchevereniging behartigt al bijna 20 jaar de belangen van (kleinschalige) thuiszorgorganisaties.

Alle leden van de vereniging zijn verantwoordelijk voor ruim 4 miljoen zorguren op jaarbasis. Naast het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden ontwikkelt SPOT producten en diensten die aansluiten op actualiteiten in de zorg en die een bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering van de leden. Denk hierbij aan een HKZ-handboek, geprotocolleerde werkinstructies en voorbehouden handelingen en diverse model-documenten.