Begeleiding & Dagbesteding

Begeleiding is gericht op mensen die te maken hebben met verlies van zelfredzaamheid, regieverlies en sociaal isolement. Zij zijn niet meer in staat zelf hun dagelijks leven te overzien. Onze begeleiding is erop gericht de cliënt te leren accepteren hoe nu om te gaan met de persoonlijke leef- en gezondheidssituatie om deel te kunnen blijven uitmaken van deze samenleving en ter voorkoming van een sociaal isolement.

Wij bieden praktische ondersteuning, maar ook dagverzorging of dagbesteding of hulp bij het leren zorgen voor het eigen huishouden. Bij het ondersteunen van het behoud van vaardigheden wordt vooral gekeken naar wat iemand nog wel kan in plaats van wat iemand niet meer kan. Hiermee hopen wij de cliënt meer te betrekken in de eigen sociale leefomgeving en in contact te brengen met andere mensen om hun levensverhaal te kunnen delen.

Begeleiding/Dagbesteding wordt door de gemeente vastgesteld in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).